Podjetje

Oštarija Rudolfswerth
Osnovni podatki

Naziv: Gostinstvo Mrhar, Blaž Mrhar s.p.
Sedež: Paderšičeva ulica 11, SI-8000 Novo mesto
ID za DDV: SI23159570
Matična št.: 3040119000
IBAN: SI56 02973 0255 430 797
Banka: NLB d.d.
Telefon: +386 (0)73/ 32 33 35
  +386 (0)73/ 32 37 51.
E-pošta: info@ostarija-rudolfswerth.si